Foredrag - Nyheter fra Nettredaksjonen i Norsk forening for Sterilforsyning - Norsk forening for Sterilforsyning

Gå til innhold

Hovedmeny:

Foredrag fra Landsmøte: Planlegging og samhandling

Norsk forening for Sterilforsyning
Publisert av i Foredrag ·
Tags: planleggingsamhandlingForedrag fra Landsmøte : Fast track - Pakkeforløp - Porøs last - vått gods - Håndteringsforskriften i praksis - Rommiljø

Norsk forening for Sterilforsyning
Publisert av i Foredrag ·
Tags: FasttrackPakkeforløpPorøslastVåttgodsHåndteringsforskriftenRommiljø

Foredrag på Landsmøte : Fast Track – hoftebrudd «Pakkeforløp» Hva er fagledelse?

Norsk forening for Sterilforsyning
Publisert av i Foredrag ·
Tags: FastTrackHoftebruddPakkeforløpFagledelse

Foredrag på Landsmøte : Fagledelse i sterilforsyning: Fagledelse i sterilforsyning 2. Hva er utfordringen på seksjonsnivå?

Norsk forening for Sterilforsyning
Publisert av i Foredrag ·
Tags: fagledelseseksjonsnivå

Foredrag på Landsmøte : Fagledelsen i Sterilforsyningskjeden - Hva er utfordringen på overordnet nivå?

Norsk forening for Sterilforsyning
Publisert av i Foredrag ·
Tags: ForedragLandsmøte

Lover og forskrifter om medisinsk utstyr - Helsedirektoratet

Norsk forening for Sterilforsyning
Publisert av i Foredrag ·
Tags: Loverogforskrifter

Låneinstrumenter - Nasjonale retningslinjer - Kompetansesenteret RH

Norsk forening for Sterilforsyning
Publisert av i Foredrag ·
Tags: Låneinstrumenter

Internrevisjon/sertifisering ISO 900 - Mette Myhrhaug, Kvalitetsrådgiver Vestre Viken Bærum sykehus

Norsk forening for Sterilforsyning
Publisert av i Foredrag ·
Tags: ISO900MetteMyhrhaugVestreViken

Foredrag : Grønt sykehus - Mette Myhrhaug - Kvalitetsrådgiver Vestre Viken Bærum sykehus

Norsk forening for Sterilforsyning
Publisert av i Foredrag ·
Tags: GrøntsykehusMetteMyhrhaugVestreVikenBærumsykehus

Dekontaminering og lagring av fleksible endoskop sett fra en ingeniør sitt ståsted. Eirik Furre, Avdelingsingeniør Helse Bergen HF

Norsk forening for Sterilforsyning
Publisert av i Foredrag ·
Tags: DekontamineringLagringendoskopEirikFurreHelseBergen
Tilbake til innholdet | Tilbake til hovedmenyen