Vi ser på behov for fagskoler i helsetjenesten-spesialisthelsetjenesten og kommunal sektor - Nyheter fra Nettredaksjonen i Norsk forening for Sterilforsyning - Norsk forening for Sterilforsyning

Gå til innhold

Hovedmeny:

Vi ser på behov for fagskoler i helsetjenesten-spesialisthelsetjenesten og kommunal sektor

Norsk forening for Sterilforsyning
Publisert av i Utdanning ·
Tags: fagskolerhelsetjenesten
FAGSKOLER OG VIDEREUTDANNING I HELSETJENESTEN.  Her

Undertegnede er med i en nystartet nasjonal arbeidsgruppe som ledes av Spekter – arbeidsgiverorganisasjon.

  • Vi ser på behov for fagskoler i helsetjenesten-spesialisthelsetjenesten og kommunal sektor.
  • Gjelder behov for utdanning mht. klinisk- og drifts – personell.
  • Tar hensyn til nasjonale planer mht. arbeidsglidning mellom funksjoner og profesjoner i helsetjenesten 
    må vurderes slik at kompetanse og  arbeidskraft dekker dagens og fremtidens behov for helsetjenester.
  • Fagskoler er i utvikling. Større faglig bredde, mindre sårbart miljø, lettere rekruttering av fagpersoner.
  • Utfordrende mht. organisasjonsendring og effektiv arbeidsdeling.
  • Bruk av lærlinger- i hvor stor grad gjør vi dette på de ulike sykehus.
 
Om noen har innspill og gode forslag, skriv inn på vår e-post eller til Ann.berg.@stolav.no
 
Ann M. Berg, nettkomite NfS.Stem: 5.0/5
Tilbake til innholdet | Tilbake til hovedmenyen