Årsrapport 2014: Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering - Nyheter fra Nettredaksjonen i Norsk forening for Sterilforsyning - Norsk forening for Sterilforsyning

Gå til innhold

Hovedmeny:

Årsrapport 2014: Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering

Norsk forening for Sterilforsyning
Publisert av i Utdanning ·
Tags: Nasjonalkompetansetjenestefordekontamineringrapport
Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering

Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering bistår helsetjenesten og tannhelsetjenesten med kvalitetssikring av rengjøring, desinfeksjon og sterilisering av medisinsk utstyr. Korrekt dekontaminering er en grunnleggende forutsetning for at medisinsk gjenbruksutstyr skal kunne anvendes uten at pasienter og helsepersonell påføres infeksjoner og uten at dekontamineringsprosessene forårsaker feil på utstyret. Dekontaminering foregår over alt i helsevesenet. Den medisinske utviklingen og nye kunnskaper om smittestoffer og deres motstandskraft mot dekontaminering stiller stadig økte krav til kompetanse og kvalitet på dekontaminering.

Virksomheten omfatter validering og kontroll, bistand ved utarbeidelse av metodebeskrivelser og kravspesifikasjoner for dekontamineringsutstyr, opplæring og rådgiving, utarbeidelse av retningslinjer og vurdering av nye metoder.

Ekstern link til eRapport sider http://forskningsprosjekter.ihelse.net/senter/rapport/NK-OUS-25/2014 Her 

Ansvarlig er Linda Ashurst på Oslo Universitetssykehus. Epost Her Stem: 1.0/5
Tilbake til innholdet | Tilbake til hovedmenyen