KRAV TIL SPORBARHET PÅ MEDISINSK UTSTYR - Nyheter fra Nettredaksjonen i Norsk forening for Sterilforsyning - Norsk forening for Sterilforsyning

Gå til innhold

Hovedmeny:

KRAV TIL SPORBARHET PÅ MEDISINSK UTSTYR

Norsk forening for Sterilforsyning
Publisert av i Artikler ·
Tags: Sporbarhet
KRAV TIL SPORBARHET PÅ MEDISINSK UTSTYR.

Kommisjonsrekommandasjon 2013/172/EU av 5. april 2013 om en felles ramme for et system for unik utstyrsidentifikasjon av medisinsk utstyr i Unionen...

Rekommandasjonen er hjemlet i EU-traktaten artikkel 292 og den foreslås tatt inn i EØS-avtalen.
Stem: 5.0/5
Tilbake til innholdet | Tilbake til hovedmenyen