NYHETSBREV OKTOBER 2013 - Nyheter fra Nettredaksjonen i Norsk forening for Sterilforsyning - Norsk forening for Sterilforsyning

Gå til innhold

Hovedmeny:

NYHETSBREV OKTOBER 2013

Norsk forening for Sterilforsyning
Publisert av i Nyhetsbrev ·
Tags: Nyhetbrev

Erna Edvinsen, styremedlem i NfS, er nå medlem av styret i Forum for Sykehushygiene (Forum for Smittevern).
Hun trer derfor ut av styret i NfS ved neste gangs valg 2014.


Vi gratulerer henne!

Utdanning for Sterilforsyningsansvarlige og sterilforsyningsmedarbeidere

Ny nettbasert studie under planlegging.

NKI skolen undersøker hvilken mulighet det er for oppstart og gjennomføring. Studiet knyttes til høyskole.
NKI har ledermodulen.

60 poengs studie for ledere (sykepleiere) m/ alle 5 moduler. (1 modul - ledelse, 4 moduler – fag).
Mulighet for å ta fagbrev for sterilforsyningsmedarbeidere mht. de 4 fag - modulene.
Kan ikke på nåværende tidspunkt si noe om når studiet starter, det skal vi komme tilbake til.
Om du trenger mer info: karin.saether@ahus.no

Nettkomiteen

22. 10. 2013
Ann M. Berg
Stem: 0.0/5
Tilbake til innholdet | Tilbake til hovedmenyen