Utdannelse i Danmark - Nyheter fra Nettredaksjonen i Norsk forening for Sterilforsyning - Norsk forening for Sterilforsyning

Gå til innhold

Hovedmeny:

Utdannelse i Danmark

Norsk forening for Sterilforsyning
Publisert av i Nyhetsbrev ·
Tags: utdannelsedanmarkVær opmærksom på, at du stadig kan nå at søge om SVU til de diplommoduler på fuldtid, der har startdato inden d. 15. april 2014. Din ansøgning skal være os i hænde senest onsdag d. 15. januar 2014


Med venlig hilsen
Conny Egebjerg
Uddannelseskonsulent
Institut for Sundhedsfaglig og Teknologisk Efter- og Videreuddannelse
Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet
Professionshøjskolen Metropol

cope@phmetropol.dk
Tagensvej 18
2200 København N

Direkte +45 72487025
Tlf. 72 48 75 00
phmetropol.dk

Startdato: 3. mar. 2014
Slutdato: 2. maj. 2014
Varighed: 8 uger + 1 dags fuldtidsstudie.

Der er orlov i uge 12 og 14, og opgaveskrivning i ugerne 16, 17 og 18.Udbytte:10 ECTS pointOptagelses- kriterier:Ansøgere skal have mindst 2 års relevant professionserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.Udbyder:Institut for Sundhedsfaglig og Teknologisk EVU

Modulet fokuserer på genbehandling af medicinsk flergangsudstyr i et kvalitetsudviklingsperspektiv og der præsenteres metoder til klinisk kvalitetsudvikling i et organisatoriske og sundhedsfagligt perspektiv.

Brænder du for at fordybe dig og få større viden om moderne kvalitetsudvikling i relation genbehandling af medicinsk flergangsudstyr? Så er dette modul sikkert noget for dig. Det er en unik mulighed for at opbygge netværk med kollegaer på tværs af landet.

Diplommodulet er udviklet i tæt samarbejde med en referencegruppe med bl.a. Pia Hilsberg.

Målgruppe:
Modulet har relevans for sundhedsfagligt personale der har ansvar for kvalitetsudvikling i forbindelse med genbehandling af medicinsk flergangsudstyr, samt til genbehandlingsansvarlige ved sterilcentraler i hele landet.

Emner:
Modulet vil indhold oplæg, dialog og studiegruppe arbejde i relation til:

  • Genbehandlings- og kvalitetsudviklingsprocessen

  • Metoder til klinisk kvalitetsudvikling

  • Kvalitetsmodeller – betydningen af kvalitetsvurderinger og håndtering af kvalitetsdata

  • Infektionshygiejne

  • Genbehandling og økonomi

  • Systematisk litteratursøgning vha. søgestrategi.


Dit udbytte:
Modulet vil give dig færdigheder, viden og kompetence til, at træffe og fagligt begrunde beslutninger omhandlende kvaliteten i genbehandling af medicinsk udstyr
.

Du lærer at håndtere problemstillinger i kvalitets- og genbehandlingsprocessen på en måde, der synliggør forståelse for, at der kan anlægges forskellige perspektiver på genbehandlingsprocessen
Stem: 0.0/5
Tilbake til innholdet | Tilbake til hovedmenyen