Foredrag på Landsmøte : Fagledelse i sterilforsyning: Fagledelse i sterilforsyning 2. Hva er utfordringen på seksjonsnivå? - Nyheter fra Nettredaksjonen i Norsk forening for Sterilforsyning - Norsk forening for Sterilforsyning

Gå til innhold

Hovedmeny:

Foredrag på Landsmøte : Fagledelse i sterilforsyning: Fagledelse i sterilforsyning 2. Hva er utfordringen på seksjonsnivå?

Norsk forening for Sterilforsyning
Publisert av i Foredrag ·
Tags: fagledelseseksjonsnivå
Fagledelse i sterilforsyning 
Hvilke utfordringer har vi på seksjonsnivå? 

* Vi har personell på tre forskjellige steder i sykehuset ( Sentraloperasjon, dagkirurgi, sterilsentralen) 
* Endret organisering av personellet (døgnbemanning og ulik kompetanse) 
* Økt kompetansebehov (12 av 35 har formell utdannelse, De fleste nyansatte er ufaglærte)

May-Liss Ingebrigtsen 
Seksjonsleder Sterilforsyning og spesialrenhold Anestesi og Operasjonsavdelingen Universitetssykehuset i Nord Norge HF

Foredraget herStem: 3.0/5
Tilbake til innholdet | Tilbake til hovedmenyen