Hvert år deler styret i NfS ut stipend. Søknadsfrist er 1.mars. - Nyheter fra Nettredaksjonen i Norsk forening for Sterilforsyning - Norsk forening for Sterilforsyning

Gå til innhold

Hovedmeny:

Hvert år deler styret i NfS ut stipend. Søknadsfrist er 1.mars.

Norsk forening for Sterilforsyning
Publisert av i Nyhetsbrev ·
Tags: Stipendsøknadsfrist

Hvert år deler styret i NfS ut stipend.

Søknadsfrist er 1.mars.


Retningslinjer:

  • Søker (e) må være personlig(e) medlem(mer) av NfS, og ha vært medlem i minimum ett år.

  • Stipendet er pålydende opptil kr 10  000,-.

  • Begrunn hvordan midlene vil gi økt forståelse for / kunnskaper om sterilforsyning i helseinstitusjoner.

  • Økonomisk plan for hvordan midlene er tenkt brukt må fremlegges med relevant dokumentasjon.


Økonomisk støtte til:

  • kurs

  • faglige møter

  • utredning

  • publisering


Søknad skal sendes styret i Norsk forening for Sterilforsyning ved leder,
e-mail til Leder
karin.saether@ahus.no

13. 01. 2014
Nettkomiteen
Ann Margrethe Berg
Stem: 0.0/5
Tilbake til innholdet | Tilbake til hovedmenyen