08/2019 - Nyheter fra Nettredaksjonen i Norsk forening for Sterilforsyning - Norsk forening for Sterilforsyning

Gå til innhold

Hovedmeny:

Symposium i Praha 2016 og Brüssel 2018

Norsk forening for Sterilforsyning
Publisert av i Kongresser ·
Tags: SymposiumRDMMDDDirektiver
Symposium i Praha 2016 og Brüssel 2018
RDM European Symposium on the New Agreed Draft Directive and Regulations on Medical Devices.

Referat fra to dager i 2016 fritt fortalt:
Rammeverket for medisinsk utstyr er i endring. Man har i dag MDD = Medical Device
Directive, og skal over til MDR = Medical Device Regulations

Referat 2018:
Implementering av MDR innen 26. mai 2020. Med hensyn til​teknologisk utvikling kan man se for seg at dagens MDR vil måtte fornye seg igjen i 2045. Blant annet pga. at det vil være forskjeller innen helse og levealder i fremtiden.

Referatsidene HER

Tilbake til innholdet | Tilbake til hovedmenyen