Nyheter på Landsmøte - Landsmøte 2017 for Norsk Forening for Sterilforsyning

Sterilforsyning – infeksjonsforebyggende arbeid i utvikling!
Scandic Hell Hotell, Værnes, Trondheim
Landsmøte i NfS 11-12 mai 2017
Gå til innhold

Hovedmeny:

Smittevern og teknisk personell

Landsmøte 2017 for Norsk Forening for Sterilforsyning
Publisert av i Landsmøte 2017 ·
Tags: Smittevern

Klinisk stige kompetanseplan

Landsmøte 2017 for Norsk Forening for Sterilforsyning
Publisert av i Landsmøte 2017 ·
Tags: SmittevernTekniskpersonell

Betydning av regional smittevernplan innen Steril forsyning

Landsmøte 2017 for Norsk Forening for Sterilforsyning
Publisert av i Landsmøte 2017 ·
Tags: Smittevernplan

Presentasjon av stipendoppgave del II

Landsmøte 2017 for Norsk Forening for Sterilforsyning
Publisert av i Landsmøte 2017 ·
Tags: Stipendoppgave

Erfaring fra fagskoler, elever, lærere

Landsmøte 2017 for Norsk Forening for Sterilforsyning
Publisert av i Landsmøte 2017 ·
Tags: Erfaringer

Sporing – logistikk innen sterilforsyningskjeden

Landsmøte 2017 for Norsk Forening for Sterilforsyning
Publisert av i Landsmøte 2017 ·
Tags: logistikksterilforsyningskjeden

Min arbeidsdag - Forsyningsoperatør Ahus

Landsmøte 2017 for Norsk Forening for Sterilforsyning
Publisert av i Landsmøte 2017 ·
Tags: Forsyningsoperatør

Validering av vaskedekontaminatorer

Landsmøte 2017 for Norsk Forening for Sterilforsyning
Publisert av i Landsmøte 2017 ·
Tags: ValideringVaskedekontaminatorer

Arbeidsmiljø - Nærværsarbeid

Landsmøte 2017 for Norsk Forening for Sterilforsyning
Publisert av i Landsmøte 2017 ·
Tags: ArbeidsmiljøNærværsarbeid

HMS-arbeid i sterilforsyning

Landsmøte 2017 for Norsk Forening for Sterilforsyning
Publisert av i Landsmøte 2017 ·
Tags: HMSarbeid
Tilbake til innholdet | Tilbake til hovedmenyen