De avholdte foredragene med slides - Landsmøte 2017 for Norsk Forening for Sterilforsyning

Sterilforsyning – infeksjonsforebyggende arbeid i utvikling!
Scandic Hell Hotell, Værnes, Trondheim
Landsmøte i NfS 11-12 mai 2017
Gå til innhold

Hovedmeny:

Torsdag 11. mai 2017
Fredag 12. mai 2017

Forbedringsarbeid i
St.Olavs driftsservice-ledelse
Lisbet Håland, Kvalitetsrådgiver
Rune Resell, Forbedringsagent
[image:image-9]
Presentasjon av stipendoppgave
Fagskoleelever og leder ved Bærum sterilforsyning

Prosesstankegang i
sterilforsyningskjeden
Nina Gjengår,
Kvalitetskoordinator i Steril forsyning,
St Olavs driftsservice
[image:image-10]
Erfaring fra fagskoler, elever, lærere
Åse I. Hansen, Bergen,

Å bli best på å bli bedre
Tonje Drecker Opin, UNN
[image:image-1]
Erfaring fra fagskoler, elever, lærere
Fagskolestudent Lars Tronstad


HMS-arbeid i sterilforsyning
Helen Stavang Yrkeshygieniker, Haukeland universitetss.
[image:image-12]
Erfaring fra fagskoler, elever, lærere
Kuben, Jone Johnsen, RKK

Arbeidsmiljø -Nærværsarbeid
Tor Erik Forsmark, Arbeidsmiljøseksjonen St. Olavs Hospital
Høyreklikk og velg "Lagre som..." eller klikk på miniatyrene for å åpne dokumentene. Trykk Ctrl-F5 for å oppdatere sidene.

Validering av vaskedekontaminatorer -
Rolf Bakke, Valideringstekniker Innlandet HF, Hamar

Klinisk stige kompetanseplan
Jette Dyrnes, DELTA

Min arbeidsdag -
Per Anders Ødegård, Forsyningsoperatør Ahus Ver 2

Betydning av regional smittevernplan innen Steril forsyning
Børre Johnsen, Hygienesykepleier, UNN

Sporing – logistikk innen sterilforsyningskjeden -
Vivian Danielsen, Koordinator sterilsentral, Helse Bergen HF


Smittevern og teknisk personell
Eirik Furre, Avdelingsingeniør, Helse Bergen HFHer er de avholdte foredragene på Landsmøte 2017, Hell Hotell:

Torsdag 11.mai
 • Ledelsessystem for kvalitet -
  Trenger ikke være dårlig for å bli bedre - Ledelse, Lisbeth Håland, Kvalitetskoordinator, St. Olav Driftsservice

 • Prosesstankegang i sterilforsyningskjeden -
  Avvik og forbedring - Nina Gjengår - Kvalitetskoordinator, Steril forsyning, St. Olav

 • Å bli best på å bli bedre -
  Tonje Drecker Opin, UNN

 • HMS-arbeid i sterilforsyning -
  Helen Stavang Yrkeshygieniker, Haukeland universitetss.
 • Arbeidsmiljø – nærværsarbeid -
  Tor Erik Forsmark, Arbeidsmiljøseksjonen St. Olavs Hospital

 • Validering av vaskedekontaminatorer -
  Rolf Bakke, Valideringstekniker Innlandet HF, Hamar

 • Min arbeidsdag -
  Per Anders Ødegård, Forsyningsoperatør Ahus

 • Sporing – logistikk innen sterilforsyningskjeden -
  Vivian Danielsen, Koordinator sterilsentral, Helse Bergen HF


Fredag 12.mai
 • Presentasjon av stipendoppgave -
  Fagskoleelever og leder ved Bærum sterilforsyning

 • Erfaring fra fagskoler - elever - lærere -
  Åse I. Hansen, Bergen - fagskolestudent Lars Tronstad Kuben, Jone Johnsen, RKK

 • Klinisk stige kompetanseplan -
  Jette Dyrnes, DELTA

 • Betydning av regional smittevernplan innen Steril forsyning -
  Børre Johnsen, Hygienesykepleier, UNN

 • Smittevern og teknisk personell -
  Eirik Furre, Avdelingsingeniør, Helse Bergen HF
Tilbake til innholdet | Tilbake til hovedmenyen