Skandinavias største selvstendige leverandør av avansert medisinteknisk utstyr og forbruksmateriell. - Landsmøte 2017 for Norsk Forening for Sterilforsyning

Sterilforsyning – infeksjonsforebyggende arbeid i utvikling!
Scandic Hell Hotell, Værnes, Trondheim
Landsmøte i NfS 11-12 mai 2017
Gå til innhold

Hovedmeny:

Leverandører
Vingmed
Ansvarlig for VingMed as i Landsmøte 2017: Aksel Bonne Øyri  Tlf: 90 81 00 95 E-post: abo@vingmed-as.no
Tilbake til innholdet | Tilbake til hovedmenyen