God og forsvarlig operasjonssykepleie bygger på avanserte kunnskaper - Norsk forening for Sterilforsyning

Gå til innhold

God og forsvarlig operasjonssykepleie bygger på avanserte kunnskaper

Fag og kompetanse > Fagbøker
Operasjonssykepleie

Boka tar utgangspunkt i operasjonssykepleiernes funksjons- og ansvarsområde og gir fyldig og praksisnær kunnskap som kan danne grunnlaget for godt arbeid i operasjonsavdelingene.  Pris: 4-500 kr ?

God og forsvarlig operasjonssykepleie bygger på avanserte kunnskaper, og respekt for hver enkelt pasients liv og verdighet. Kirurgisk behandling og undersøkelser forgår i høyteknologiske rom med avansert teknologi, men fortsatt er operasjonssykepleiernes og kirurgenes avanserte praktiske ferdigheter og teoretiske kunnskaper avgjørende for å få et best mulig behandlingsresultat for pasienten.  Boka er kunnskapsbasert og oppdatert i den forstand at både nyere forskning og nyere praksiser er tatt med.
Tilbake til innholdet