Utdanningsinstitusjoner - Norsk forening for Sterilforsyning

Gå til innhold

Utdanningsinstitusjoner

Fag og kompetanse
Skoler og og Utdanningsinstitusjoner for Sterilforsyningsansatte

Videreutdanning/ fagskoleutdanning i spesialrenhold i helsetjenesten.
Helse og oppvekstfag sterilforsyningsteknikk og smittevern.
Sterilforsyning i helsetjenesten.
Spesialreinhald og sterilforsyning.
Masternivå : Hygiene og smittevern. Videreutdanning | Vestfold | Deltid | Samlings- og nettbasert | Høst 2019


Tilbake til innholdet